YETİŞKİNLERDE KLİNİK Görüşme ve Analİz TEKNİKLERİ EĞİTİMİ.

Oturum Süresi

2 Saat

Oturum İçeriği

 • Anamnez nasıl yapılır?
 • Klinik görüşme ortamında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
 • Görüşmede kimler bulunmalıdır?
 • Hukuki süreç gerektiren durumlarda danışanın ve terapistin sorumlulukları nelerdir?
 • Bilgilendirilmiş onam formu nedir ve nasıl uygulanır?
 • Klinik görüşme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar nelerdir?
 • İhmal ve istismar nasıl yönetilmelidir?
 • Klinik görüşme nasıl başlatılmalıdır ve sonlandırılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
 • Terapide aktarım ve karşı aktarımın önemi nedir? Nasıl kontrol edilmelidir?
 • Terapist, çocuk ve aile üçgenindeki iletişim nasıl korunmalıdır?
 • Klinik görüşmede uygulanan teknikler nelerdir?
 • Klinik görüşme uygulamaları nasıl yorumlanır?
 • Destek alınması gereken durumlar, çocuk hakları ve yasal sorumlulukların farkında olmak

Dİğer Eğİtİmlerİmİz.

EĞİTİMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN