Çocuklarda Tuvalet Problemİ.

Oturum Süresi

2 Saat

Oturum İçeriği

Gelişim sürecindeki en önemli kazanımlardan biri olan tuvalet ihtiyacının giderilmesi bir çok kaynakta tuvalet eğitimi adı altında anılmaktadır. Bu evre sanıldığının aksine aşırı hassas ve çocuk gelişimi için oldukça kritik önem taşıyan bir süreci ifade etmektedir. Herhangi travmatik yaşantı oluşturmamak ya da çocukların bilinçaltında herhangi negatif etki yaratmamak adına bu evrenin doğru yönetilmesi önemlidir. Çocuklarda Tuvalet Problemi eğitimi; çocukların bebeklikten itibaren fiziksel ve psikolojik gelişim özelliklerinin tanıtılmasını, çocukların özerk şekilde tuvalet ihtiyacını gidermesinin nasıl sağlanacağını ve bu süreçte karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerilerini içermektedir. Ayrıca bu oturumda, ailelerin baş etmekte zorlandıkları problemlere kalıcı çözüm önerileri oluşturmak hedeflenmektedir.

Dİğer Eğİtİmlerİmİz.

EĞİTİMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN