TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, yaşanan ya da tanık olunan ciddi bir kaza, saldırı, istismar, terör eylemi gibi travmatik bir olay sonrasında yaşanan ve yaşanmaya devam eden kaygı/korku halidir.

Olay yaşandıktan çok uzun süre sonra bile o olaya dair düşüncelerle baş etmekte zorluk yaşanabilir. Yaşanan olay hakkında kontrol etmesi oldukça güç olan duygu, düşünce ve hatıralar sürekli kendini hatırlatarak kişinin psikolojik bütünlüğünü tehdit edebilir. TSSB yaşayan bireyler kontrol edilemeyen düşünceler ve olayın yaşandığı mekana tekrar gitmek ya da oraya yaklaşmak konusunda kaçınma/isteksizlik gibi belirtiler gösterebilmektedir. Geçmişte yaşanan bu travmatik hatıraya dair hatırlanan parça parça görüntüler ya da devamlı tekrar eden olay anı gibi belirtiler, kişilerin günlük yaşamlarına adapte olmalarına engel oluşturmaktadır.

TSSB belirtilerinin bir kısmı;

  • Kabuslar
  • Tekrar eden travmatik yaşantı
  • Yüksek kaygı
  • Çaresizlik hissi
  • İzolasyon/ Yalnız kalma isteği
  • Gerçek dışı düşünce, inançlar
  • Uyku ve yeme problemleri şeklinde ifade edilebilir.

Bu şekilde bir yaşantı deneyimlemiş olan bireylerin, kendi savunma mekanizmalarını ve baş etme becerilerini gözden geçirmek ve psikolojik sağlıklarına kavuşmak için tedavi adımı atmaları gerekmektedir. Bu konuda destek almak için MOL Akademi’ye ulaşabilirsiniz.