YEME BOZUKLUĞU.

Yeme bozuklukları en temelde davranışların aşırı sınırlandırılmaya çalışılması ya da hiç sınır konulmaması gibi iki ayrı uç noktalarda ele alınabilir. Burada kontrol edilemeyen duygu, düşünce ve davranışlar kendilerini farklı semptomlarla ortaya çıkartabileceği gibi yeme davranış ritüelleri ile de ortaya çıkartabilir.

Yeme bozukluklarında özellikle üzerinde durulması gereken nokta, yeme bozukluğu olan kişilerin, yaşamlarında zihinsel ya da duygusal problemlere yol açan ve onlara acı veren deneyimlerden uzaklaşmak için yemek yemeyi bir alternatif yol olarak benimsemeleridir. Kontrol kaybedildiğinde, kontrolü tekrar ele geçirebilmek adına yemek yemeyi tercih edebilirler.

Yeme bozukluğuna sahip kişilerde görülen yaygın belirtiler;

  • Kontrol edilemeyen tıkanırcasına yemek yemek
  • Beden algısı hakkında olumsuz inançlar
  • Uyku ve yemek düzeninde bozulma
  • Depresif duygulanım
  • Kendini çirkin/aşağılık hissetmek şeklinde sıralanabilir.

Belirtiler hakkında genelleme yapmak kolay değildir. Çünkü her psikolojik semptom herkeste görünmeyebilir, farklı tepkiler ortaya çıkabilir. Burada ortak kanı, kişilerin normal olmayan ve rahatsız edici bir yemek yeme düzenine sahip olmalarıdır.

Yeme bozukluğu olan bireyler, bu döngüyü kırmak için terapiye başvurabilirler. Bu süreçte kişiler kendileri hakkında bir çok bilgi sahibi olacaklardır. Sizi yemek yemeye bu derece güçlü iten tetikleyicilerin ne olduğunu, duygusal yeme ile sağlık için yeme arasındaki farkın ne olduğunu, olumsuz inanç ve düşüncelerden nasıl kurtulacağınızı ve kendinize dair olumsuz inançları kırarak kendinize karşı nasıl daha sevgi ve merhamet dolu yaklaşabileceğinizi öğrenebileceğiniz bir süreç kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarına kavuşması için en ideal tercihtir. Yeme bozuklukları konusunda destek almak için MOL Akademi’ye başvuru yapabilirsiniz.