Anaokulu Oryantasyon Eğİtİmİ.

Oturum Süresi

2 Saat

Oturum İçeriği

Doğumdan itibaren çocuklar sürekli etraflarını izler ve çeşitli kazanımlar elde ederler. Bu kazanımların temelinde anne ve babanın tutumları baş rol oynamaktadır. Çocuklar edindikleri bu kazanımları uygun ortam sağlandığında uygulamaya koyarlar. Kendi alanlarını genişletmek ve etraflarını keşfetmek isterler. Aynı zamanda sosyal kimlik kazanımı konusunda da gelişme gösterirler. Anne ve babasından edindiği izlenimler doğrultusunda çeşitli tutumlar sergilerler. Anaokulu ise tüm bu kazanımların sergileneceği, hayata geçeceği ilk gerçek ortamdır. Akranları ile bir arada bulunan çocuk kendi başına hareket etmeyi, keşfetmeyi, sosyalleşmeyi, gruba dahil olmayı ve grupla hareket etmeyi öğrenir. Anaokuluna başlama yaşı, anaokuluna başlarken çocuğa refakat edecek ebeveyn ya da bakım veren kişinin seçimi, anaokulunda geçireceği zamanın planlanması, ilk karşılaşma gibi bir çok kritik evre söz konusudur. Bu sürecin doğru yönetilmesi çocuğun tüm eğitim ve sosyal yaşamı için bir referans niteliğindedir. Burada edineceği deneyim, dış dünyaya (gerçek dünyaya) karşı edineceği neredeyse ilk izlenimdir. Doğru yönetilen bir oryantasyon sürecinde kendine güvenen, keşfetmek için heyecanlanan, kendini iyi ifade eden bir gelişim süreci oluşabileceği gibi aksi durumlarda kendini ifade etmekten korkan, sürekli hata yapacağına dair inançlar geliştiren ve aksiyona geçmekten geri duran bir kimlik gelişimi de seyredilebilir. Anaokulu oryantasyon eğitiminde çocukların okula başlamak için hazır bulunuşluk durumunun değerlendirilmesi, anne ve babanın süreç hakkındaki kaygıları, okul sürecinin çocuk gözünden irdelenmesi ve oryantasyon sürecine dair diğer püf noktaların bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Aynı zamanda ailelerin bu süreçte karşılaştıkları ya da karşılaşmaktan korktukları durumlar hakkında da spesifik çözüm yollarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Dİğer Eğİtİmlerİmİz.

EĞİTİMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN