OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK.

Obsesyon; kişilerin, gerçek dışı ve asılsız olduklarını bilmelerine rağmen, inanmaya ve davranışlarını ona göre organize etmeye devam etmelerine sebep olan, kendini tekrarlayan ve kontrol edilemeyen duygu, düşünce ve inançlar bütünüdür.

Kompulsiyon; obsesyonel duygu, düşünce ve davranışları kontrol etmek amacıyla ortaya konan davranış ritüelleridir.

OKB ile baş etmeye çalışan kişiler, sürekli olarak kendi çevrelerini kontrol etmeye çalışarak endişelerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Kontrolsüz şekilde zihinlerinde dolaşan olumsuz duygu ve düşüncelerle baş edebilmek adına çeşitli ritüeller (simetriyi sağlamak, kapı koluna dokunmamak, sayı saymak vb) gerçekleştirme ile meşgul olurlar. Bu ritüeller çoğu zaman kişilerin yaşamsal faaliyetlerine engel olacak seviyeye kadar gelebilir.

OKB ile çalışılırken duygu, düşünce ve davranış ritüellerinin en iyi şekilde analiz edilmesi önceliklidir. Bu düşüncelerin tetikleyicileri araştırılır ve gerçek kanıtlara dayanıp dayanmadığı sorgulanarak yaşanan duyguların tekrar kontrol altına alınması için çalışmalar gerçekleştirilir. OKB tedavisinde çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Kişiden kişiye farklılık gösteren obsesyon ve kompulsiyonlar ile başa çıkma becerileri geliştirmek konusunda destek almak isterseniz MOL Akadami’ye ulaşabilirsiniz.