Clinical Psychologist

Aylİn GÖKDEMİR ÖZAYDIN

2014 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Öğrencilik döneminde çeşitli klinikler ve eğitim kurumlarında çocuklar ile alan çalışmaları yaptı.  Klinik staj süresini, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde tamamlamıştır. Üç yıl boyunca, farklı dil ve konuşma problemleri olan çocuklarla çalıştı ve çocukların ailelerine danışmanlık yaptı. Bu süreçte yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla, bireysel ve grup şeklinde çalışmalar yaptı. MOL Akademi’de; çocuk ve aile danışanlara hizmet vermektedir.