Loss and Mourning.

Kayıp ve yas, kişinin bir yakınını, sevdiği birinin ölümü sonrasında yaşanan psikolojik süreçleri temsil etmektedir. Fakat kapsamı sadece bununla sınırlı değildir. Kayıp ve yas, kaybedilen bir işi, biten bir ilişkiyi, bir evcil hayvanın ölümünü de kapsamaktadır. Genel olarak insanlar, sevdikleri, anlam yükledikleri, onlar için değerli olan herhangi bir şeyi kaybettiklerinde psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç yaşayabilirler. Bu süreçteki belirtiler genellikle;

  • Sık sık ağlamak
  • Alkol madde kullanımında artış
  • Korku/Kaygı
  • Duygu hissedememe
  • Depresif hissetme
  • İsteksizlik şeklinde ortaya çıkabilir.

Kayıp ve yas terapi sürecinde, kişinin yaşadığı duyguların tanımlanması, olayı algılayış biçiminin detaylandırılması üzerinde çalışmalar yapılır. Kayıp, kabullenilmesi zor ve telafi edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Terapi ile birlikte mevcut durum ile nasıl baş edileceğine dair çalışmalar gerçekleştirilerek kişilerin psikolojik sağlıklarına kavuşmaları hedeflenir.